Oznámení o ochraně a zpracování osobních údajů

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje shromaždujeme, a za jakými účely je zpracováváme.

1. LASKI, s.r.o. se sídlem Blíšťka 263/16, Smržice 798 17, IČO: 45479593, info@laski.cz, +420 582 305 740 dále jen "Správce" v souladu s platnými a účinnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (Nařízení EU 2016/679), zpracovává tyto osobní údaje:

a) identifikační/kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, pozice, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, adresa sídla firmy)

b) platební údaje (bankovní spojení)

  1. další informace poskytnuté při komunikaci se Správcem, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností ze strany správce,

které Správce získal přímo od subjektu nebo z veřejných zdrojů za účelem nabízení a poskytování služeb ze strany Správce.

  1. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, maximálně 10 let nebo do odvolání Subjektem údajů. Osobní údaje jsou evidovány v systému QI pod přístupovým heslem a mají k nim přístup pouze pověřené osoby. Po vypršení této lhůty je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace dle příslušných právních předpisů.

  1. V případě udělení souhlasu správci se zpracováním osobních údajů je Váš souhlas dobrovolný a může být kdykoli odvolán na adrese firmy LASKI, s.r.o. (e-mail: info@laski.cz nebo Blíšťka 263/16, Smržice 798 17), vyjma osobních údajů, které Správce zpracovává ze zákonných důvodů (smlouvy, objednávky, fakturace).

  1. V rámci zpracování máte právo na přístup ke svým zpracovaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení. Dále máte právo podat stížnost u svého příslušného orgánu dozoru.

Zastoupení motorů

Od průmyslu, přes stavebnictví, zemědělství, automobilový průmysl až k výrobě lodí, to jsou motory LOMBARDINI a KOHLER.

Kohler Lombardini K produktu

Prodejci & servis

mapa

Centrála Smržice

Blišťka 263 / 16
798 17 Smržice

+420 582 305 740 info@laski.cz

Kontakt